Regulamin serwisu LikePlus

I. Postanowienia ogólne

1. Strona likeplus.pl jest platformą służącą do wymiany linków społecznościowych pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami.
2. Korzystanie ze strony wymaga komputera PC, przeglądarki internetowej, obsługi Java Script oraz akceptacji plików Cookies.
3. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.
4. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zobowiązanie się do przestrzegania jego zasad.
5. Korzystanie z serwisu wymaga rejestracji.
6. Na jedną osobę może przypadać tylko jedno konto w serwisie. W momencie podejrzenia, że dany użytkownik posiada więcej niż jedno konto, wszystkie jego konta zostaną zawieszone, a następnie skasowane. Punkty uzbierane przez użytkownika zostaną bezpowrotnie skasowane.
7. Użytkownik, który chce w pełni korzystać z platformy likeplus.pl, powinien posiadać konto na stronie Google+ oraz Facebook.

II. Rejestracja

1. Rejestracja jest konieczna, aby móc w pełni korzystać z platformy likepus.pl
2. Rejestracja wymaga wypełnienia formularza złożonego z loginu, hasła oraz adresu e-mail.
3. Rejestracja oznacza akceptację niniejszego regulaminu w jego brzmieniu w aktualnym momencie rejestracji.
4. Dodatkowo w procesie rejestracji użytkownik może podać nick osoby polecającej mu platformę likeplus.pl
5. Rejestracja w serwisie wymaga weryfikacji poprawności wprowadzonego w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail.
6. Rejestracja w serwisie oznacza zgodę na otrzymywanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
7. Administracja serwisu udostępnia również możliwość rejestracji w serwisie poprzez prywatny profil facebook. W takim przypadku na podany podczas rejestracji adres e-mail dostarczany zostaje tymczasowy Login oraz hasło , które można, w każdej chwili zmienić.
8. Rejestracja w serwisie wymaga od użytkownika poprawnego podania wszystkich wymaganych danych. W innym wypadku nie uda się poprawnie zakończyć rejestracji.

III. Ochrona oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa hasła oraz loginu i do nie udostępniania ich osobom trzecim.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich powstałe w wyniku zaniechań po stronie użytkownika.
3. Rejestrując się użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych.
4. Dane podane przez użytkownika będą przetwarzane przez administratora w celu realizowania usług oferowanych przez platformę likeplus.pl oraz w celu usprawiedliwionych potrzeb administratora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych świadczonych przez administratora.
5. Użytkownik ma prawo do wglądu wprowadzonych przez siebie danych, ich przetwarzania, poprawiania oraz do zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
6. Użytkownik może zażądać usunięcia danych z bazy serwisu bez podania przyczyny. Żądanie takie jest jednoznaczne z likwidacją konta użytkownika w serwisie i kasacją punktów. W tym celu należy skontaktować się z administratorem platformy likeplus.pl przez formularz kontaktowy.

IV. Odpowiedzialność

1. Administrator oświadcza, że dochowa wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem serwisu lub brakiem funkcjonowania platformy likeplus.pl
2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane udostępnieniem loginu oraz hasła osobom trzecim oraz straty z powodu błędów oprogramowania, szkodliwego oprogramowania pochodzącego z zewnątrz, szkodliwego oprogramowania znajdującego się na komputerze użytkownika oraz wszelkich innych zdarzeń losowych.
3. Administrator nie odpowiada za sposób, w jaki użytkownicy korzystają z udostępnionych na stronie materiałów.
4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za komentarze pozostawiane na stronie przez użytkowników.
5. Zabronione jest korzystanie z serwisu do celów niezgodnych z obowiązującym w Polsce prawem.
6. Zabronione jest jakiekolwiek wpływanie na funkcjonowanie serwisu w szczególności poprzez wykorzystanie szkodliwego oprogramowania.
7. Zabronione jest wykorzystywanie platformy likeplus.pl do jakichkolwiek działań niezgodnych z jej przeznaczeniem.

V. Zasady przyznawania i odbierania punktów

1. Każdy użytkownik zobowiązuje się korzystać z profilu facebook, który jest aktywny. Zablokowanie profilu, z którego pochodzą kliknięcia wiąże się z utratą wszystkich dotychczasowo zebranych punktów.
2. W momencie dodania własnej strony do systemu za każde kliknięcie innego użytkownika w link tej strony jest pobierane 8 punktów ( kampania standardowa ) lub 16 punktów ( kampania promowana )
3. Wszystkie niezgodności punktowe wynikające z różnicy kliknięć „Lubię to!” w serwisie a liczbą fanów na fanpage'u zwracane są automatycznie przez serwis http://www.likeplus.eu
4. Punkty przyznawane są za kliknięcia „Lubię to!” oraz „G+” dokonane w serwisie http://www.likeplus.eu w ilości odpowiedniej do posiadanego abonamentu za poprawne kliknięcie ( od 3 punktów do 20 punktów )
5. Każde odkliknięcie wcześniej polubionej strony Facebook lub Google + wiąże się z utratą z konta 100 punktów.
6. Punkty przyznawane są za kliknięcie „Lubię to!” pod udostępnionymi przez użytkowników wpisami na fanpage'u w zakładce : http://www.likeplus.eu/aktywne_posty
7. Punkty przyznawane są za komentowanie wpisów udostępnionych przez użytkowników na fanpage'u w zakładce : http://www.likeplus.eu/aktywne_posty
8. Punkty przyznawane są za poprawną realizację zleconych przez użytkowników zadań, które znajdują się w zakładce : http://www.likeplus.eu/liketask
9. Administracja serwisu zastrzega sobie możliwość usunięcia wszystkich puntów użytkownikom, którzy zdobyli je w sposób nieuczciwy oraz narazili na straty właściciela serwisu http://www.likeplus.eu

VI. Obowiązujące zasady w Programie Partnerskim

1. Program partnerski polega na zamieszczaniu dostępnych grafik oraz linków w internecie, które prowadzą do strony http://www.likeplus.eu zgodnie z obowiązującą etykietą.
2. Od każdej zarejestrowanej osoby z polecenia użytkownik otrzymuje 10% jej zdobytych/ zakupionych punktów oraz wykonanych kliknięć do wykorzystania na swoje strony lub w systemie ClickBack!
3. Wszystkie informację dotyczące ilości pozyskanych osób przez link partnerski znajdują się w zakładce: http://www.likeplus.eu/program_partnerski

VII. Płatności w serwisie

1. Płatności obsługiwane są przez serwis CashBill.pl.
2. Reklamacje działania usług premium można zgłaszać poprzez e-mail: kontakt@likeplus.eu
3. Reklamacje płatności można zgłaszać poprzez link: http://cashbill.pl/O-firmie/CashBill-S.A./Kontakt.html

VIII. Obsługa reklamacji

1. Każdy z użytkowników ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą komercyjnych usług oferowanych przez serwis LikePlus.
2. Obsługą reklamacji zajmuje się:

3. Aby złożyć reklamację, należy wypełnić formularz kontaktowy, znajdujący sie w sekcji Kontakt.
4. Wydawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji i udzieli odpowiedzi na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
5. Od wyniku reklamacji użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania, które należy złożyć na piśmie i przesłać na w/w adres wydawcy w ciągu 7 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację.

IX. Postanowienia końcowe

1. Korzystanie z platformy likeplus.pl jest dobrowolne i bezpłatne.
2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści stron, do których prowadzą linki opublikowane przez użytkowników strony.
3. Administrator serwisu LikePlus będzie prowadził działania promocyjne i reklamowe polegające na przekazywaniu uczestnikom serwisu upominków reklamowych według wyboru administratora, bez przyjętych kryteriów czy warunków otrzymania takich upominków.
4. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania platformy likeplus.pl należy zgłaszać przez formularz kontaktowy. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi 21 dni.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O zmianie regulaminu użytkownicy zostaną poinformowani komunikatem zamieszczonym na stronie linkplus.pl. Korzystanie z usług po zmianie regulaminu oznacza jego akceptację.
6. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu przez użytkownika w szczególności naruszenia zasad poufności danych administrator może bezpowrotnie skasować konto użytkownika.
7. Użytkownik może usunąć konto na stronie likeplus.pl wysyłając stosowną informację przez formularz kontaktowy
8. W sprawach nieuregulowanych w sposób właściwy poniższym regulaminem właściwe są przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o usługach świadczonych drogą elektroniczną i innych właściwych ustaw.

Regulamin systemu wymiany kliknięć na nagrody „ClickBack!”

1. Każdy zarejestrowany użytkownik może wymienić wykonane kliknięcia „Lubię to!” w serwisie http://www.likeplus.eu na nagrody dostępne w zakładce „http://www.likeplus.eu/clickback
2. Wymagane ilości kliknięć oraz punktów do odebrania nagrody oraz zasady wypłat i odbioru nagród dostępne są w zakładce : http://www.likeplus.eu/clickback
3. Realizacja zamówionych nagród przez użytkowników odbywa się co 14 dni.
4. Serwis http://www.likeplus.eu zastrzega sobie prawo do anulowania prawa do nagrody jeżeli zintegrowany prywatny profil facebook użytkownika został zablokowany bądź usunięty bez względu na przyczynę usunięcia profilu.
5. Serwis http://www.likeplus.eu zastrzega sobie prawo do anulowania prawa do nagrody jeżeli zintegrowany prywatny profil facebook użytkownika utracił większość wykonanych kliknięć w przeciągu ostatnich 30 dni.
6. Serwis http://www.likeplus.eu zastrzega sobie prawo do anulowania nagrody jeżeli użytkownik błędnie wypełni formularz zamówienia nagrody lub podał nieprawdziwe dane ( Imię i nazwisko, adres zamieszkania, kod pocztowy, numer telefonu, pesel, urząd skarbowy )
7. Wysyłka nagród jest w całości pokrywana przez właściciela serwisu http://www.likeplus.eu
8. Każdy użytkownik może wymienić punkty na nagrodę raz w przeciągu 24h.

Aktualności

2
lut

NOWE FUNKCJE DLA GOOGLE+

Dodaliśmy nowe funkcje dla Google+
Więcej informacji pod linkiem: http://www.likeplus.eu/dashboard/forum?tid=2383

17
sty

DODANIE OBSŁUGI TWITTERA

Dodaliśmy pełną obsługę serwisu Twitter.
Więcej informacji pod linkiem: http://www.likeplus.eu/dashboard/forum?tid=2381

partners